นาฬิกาถือเป็นเครื่องมือในการบอกเวลาในแต่ละวัน

นาฬิกาถือเป็นเครื่องมือในการบอกเวลาในแต่ละวัน


นาฬิกาถือเป็นเครื่องมือในการบอกเวลาในแต่ละวันของเราด้เป็นอย่างดี  การคำนวนขิงนาฬิกาใช้หน่วยเป็น  ชั่วโมง  นาที  วินาที  และมีความจำเป็นมากในการใช้ชีวิตของเราเอง  นาฬิกาจึงอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นที่เราติดไว้ตามฝา  นาฬิกาข้อมือ  และยังนำไปอยู่ในระบบ  มือถือ  คอมพิวเตอร์  เพราะว่าระบบพวกนี้จะต้องมีเวลาในการควบคุม  ไม่มีอะไรที่ระบุหรือแสดงแดงเวลาได้เท่ากับนาฬิกาได้อีก  ถึงแม้อย่างอื่นจะสามารถดูเวลาได้แต่ไม่ละเอียดเท่ากับนาฬิกาได้  สมัยโบราณไม่มีนาฬิกาอาศัยดวงอาทิตย์ในการดูเวลาการกลางวัน  กลางคืนอาจจะใช้ดวงดาวเป็นหลักในการดูเวลา  นาฬิกานั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับพันปีกว่าจะมาเป็นนาฬิกาที่เราใช้กันอยู่นาฬิกาสปริงบอกเวลาที่เที่ยงตรงมากขึ้น  จากเข็มใช้เป็นตัวเลขดิจิตอลจึงทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นในการบอกเวลาที่ละเอียด  แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังนิยมใช้นาฬิกาแบบเข็มอยู่ดีเพราะว่ามีความสะดวกในการดูและสามารถเป็นเครื่องประดับชั้นดี


คลิกเพื่อรับโบนัส