น้ำผลไม้ที่ดื่มมีประโยชน์อย่างไร

น้ำผลไม้ที่ดื่มมีประโยชน์อย่างไร


น้ำผลไม้หลายชนิดที่เราซื้อมาดื่ม ทั้งที่มีขายอยู่นอกห้างและในห้างสรรพสินค้าซึ่งมีทั้งชนิดคั้นสด บรรจุกล่อง บรรจุขวดมีประโยชน์อย่างไรสำหรับในยุคที่ผู้คนทั้งประเทศตื่นตัว กลัวตาย หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ขณะเดียวกันในด้านของผู้ผลิต ก็ตอบสนองโดยการผลิตสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค ที่ห้อยท้ายด้วยคำว่า เพื่อสุขภาพ"ออกมาจำหน่ายกันมากมาย หนึ่งในจำนวนนั้น ก็คือ น้ำผลไม้หลากชนิด นานายี่ห้อ ที่มีให้เลือกซื้ออย่างจุใจการดื่มน้ำผลไม้ทำให้รู้สึกสดชื่น ดับกระหาย ส่วนคุณค่าทาง โภชนาการแต่น้ำผลไม้ที่เราดื่มจะมีคุณค่าทางอาหารมากน้อยแค่ไหนนั้น เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนต้องทราบและศึกษาให้ดี ว่าควรดื่มมากหรือน้อยเพียงใดในแต่ละวัน เพื่อที่จะได้จัดสรรอาหารการกินในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างสมดุล และร่างกายได้รับประโยชน์จากอาหารที่เรากินเข้าไปมากที่สุดนั่นเอง


คลิกเพื่อรับโบนัส